Csorvás Város Önkormányzata álláspályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében intézményvezető Munkakör/feladatkör betöltésére a Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéjében.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az óvoda és bölcsőde szakszerű és törvényes működtetése. A pedagógiai ill. nevelő munka megszervezése és ellenőrzése. A nevelőmunka biztonságos feltételeinek megteremtése. A jogszabályok által a vezetőhöz utalt feladatok ellátása. Az intézmény tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlása.
Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott idő - 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Csorvás


Feltételek, Előnyök


Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar állampolgárság
- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
- Erkölcsi bizonyítvány


Elvárt végzettség/képesítés:
- 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, óvodapedagógus végzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5
Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 0

 

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem


A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- vezetői program
- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

 


A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.12. 00:00
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.23. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/11480
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.07.01.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel. 

 

Vissza felülre