Közérdekű adatok

 

1.1.1 Elérhetőségi adatok

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 Hivatalos név (teljes név)

 Csorvás Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

 Székhely

5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.

 Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

 

 Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

 +36-66/258-001

 Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

 +36-66/258-015

 Központi elektronikus levélcím

pmh@csorvas.hu

 A honlap URL-je

http://www.csorvas.hu

 Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. 5. sz. iroda

+36-66/258-001 207. m.

Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve


 Az ügyfélfogadás rendje

Hétfő:08-16:30 Kedd: 08-12 Szerda: -
Csütörtök: 08-16.30   Péntek: 08-12

 

1.1.2 A szervezeti struktúra

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

 Szervezeti felépítés 

 

1.1.3 A szerv vezetői

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége

http://csorvas.hu/index.php/kepviselo-testulet-bizottsagok

 

 

 A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége

http://csorvas.hu/index.php/polgarmester-tisztsegviselok

 

 


1.2. A felügyelt költségvetési szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége

Csorvási Óvoda és Bölcsöde 5920 Csorvás, Bocskai u. 2.
Tel: 66/778-261

 

Egyesített Szociális Intézmény

Cím: 5920 Csorvás, Rákóczi u. 15.

Tel.: 66/258-060 Fax.: 66/258-001

Web: - E-mail: eszi@csorvas.hu

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

 

 A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

 

 

Egyesített Szociális Intézmény

Cím: 5920 Csorvás, Rákóczi u. 15.

Tel.: 66/258-060 Fax.: 66/258-015

Web: - E-mail: eszi@csorvas.hu

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek

Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

 Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft.

 Csorvási Biobrikett Kft.

 

 A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

 Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft.

 Csorvási Biobrikett Kft.

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

 Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft.

 Csorvási Biobrikett Kft.

 A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

  Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft.

 Csorvási Biobrikett Kft.

 

1.4. Közalapítványok

A szerv által alapított közalapítványok

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

 

 A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

 

 A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

 

 

1.5. Lapok

Lapok

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

 Csorvási Híradó

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

Szerkesztőség: Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft.

5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/A
Felelős kiadó: Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. 

E-mail: csorvasihirado@gmail.com

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

 Melich Krisztina

 

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervIPM.Microsoft Mail.Note

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

 Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi űfelügyeleti Osztály

Hivatalvezető: -

Cím: 5600 Békéscsaba Derkovits sor 2.

Telefon: (66) 622-062
Fax: (66) 622-001
E-mail: torvenyesseg@bekes.gov.hu

 A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

 

 

2. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája

2011. évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi önkormányzatairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a110189.tv

 Az országos illetékességű szerv, valamint a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

 

 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

 

 

2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve

 Csorvás város Önkormányzatának Jegyzője

 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

 Csorvás város területe

 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

 engedélyköteles építési  tevékenységek 
   építési engedélezési dokumentációk  

 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

 

 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Tájékoztató 

 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

Polgármesteri Hivatal

5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.

Félfogadás:

H-Cs: 08-12, 12.30-16.30

P: 08-12, 12.30-13.30

 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő

 

 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

A formanyomtatványok megtalálhatók az

https://ohp.asp.lgov.hu

oldalon, az önkormányzat kiválasztása után!


Számlaszámok:

Kommunális adó számla     11733096-15345936-02820000

Gépjárműadó számla          11733096-15345936-08970000
Iparűzési adó számla          11733096-15345936-03540000
Késedelmi pótlék számla    11733096-15345936-03780000
Talajterhelési díj számla     11733096-15345936-03920000
Illeték bevételi számla        11733096-15345936-03470000
Egyéb bevétel számla        11733096-15345936-08800000
Idegen bevételi számla      11733096-15345936-04400000


 

2.3 Közszolgáltatások

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

 

 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

 

 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

 

 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

 

 

2.4 A szerv nyilvántartásai

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke

Anyakönyv, személyi adat és lakcím nyilvántartás, iparűzési adó, gépjárműadó, kommunális adó, lakásbérlők nyilvántartása, lakástámogatási kölcsönben részesülők nyilvántartása, ebek nyilvántartása

 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásokról az 1992. évi LXIII. tv. 28. § (1) bekezdésében szereplő adatok

 

 A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

 

 A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

 Polgármesteri Hivatal címére benyújtott kérelemmel.

(Polgármesteri Hivatal

5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.)

 A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

 

 

2.5 Nyilvános kiadványok

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

 Csorvási Híradó

 A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

Közéleti lap

 A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

http://csorvas.hu/index.php/csorvasi-hirado

 A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

 Ingyenes lap

 

2.6 Döntéshozatal, ülések

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

17/2003. helyi rendelet Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról /a módosításokkal egységes szerkezetben/

(http://www.csorvas.hu/files2/rendeletek/r2003_17egys.pdf)

 A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja
(
erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

 

 A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

 

 A testületi szerv ülésének helye
(
irányítószám, város, utca, házszám)

5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.

 A testületi szerv megtartott üléseinek ideje
(
év, hó, nap, óra megjelöléssel)

 

 A testületi szerv tervezett üléseinek ideje
(
év, hó, nap, óra megjelöléssel)

 

 A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

 

 A testületi szerv üléseinek napirendje

 

 A testületi szerv döntéseinek felsorolása

 

 

2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A testületi szerv döntéseinek felsorolása

 

 A testületi szerv döntéshozatalának dátuma
(
év, hó, nap megjelöléssel)

 

 A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai

 

 Az Eitv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek felsorolása

 

 Az Eitv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

 

 A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések felsorolása

 

 Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

 

 

2.8 Pályázatok

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok felsorolása

 2009 évi Közbeszerzési Terv 

 

2.9 Közérdekű adatok igénylése

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

 

 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

 

 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 

 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 

 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 

 

2.10 Közzétételi listák

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

 

 A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

 

 

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1.1 Vizsgálatok, ellenőrzések listája

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

 

 

3.1.2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

 

 

3.1.3 Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

 

 

3.1.4 A működés eredményessége, teljesítmény

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

 

 

3.1.5 Működési statisztika

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

 

3.2. Költségvetések, beszámolók

3.2.1 Éves költségvetések

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

1/2008. (II. 1.) rendelet az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

(http://www.csorvas.hu/files2/rendeletek/2008/r2008_01.pdf)

9/2008. (IV. 30.) rendelet a 2008. évi költségvetésről szóló 1/2008.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

(http://www.csorvas.hu/files2/rendeletek/2008/r2008_09.pdf)

 

3.2.2 Számviteli beszámolók

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

5/2008.(IV.30.) helyi rendelet az önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

(http://www.csorvas.hu/files2/rendeletek/2008/r2008_05.pdf)

 

3.2.3 A költségvetés végrehajtása

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

 2007 évi költségvetési beszámoló szöveges indoklás  

 

3.3. Működés

3.3.1 A foglalkoztatottak

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma

 Polgármesteri Hivatal: 23+7 fő

Egyesített Szociális Intézmény: 33 fő

Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft.: 33 fő

 A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege és átlagos mértéke

 

 Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

 

3.3.2 Támogatások

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

Céljellegű támogatások 

Csorvás Város Önkormányzat   

Csorvás Egyesített Szociális Intézménye 

 

 A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

 

 A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

 

 A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helyére

 

 

3.3.3 Szerződések

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama

 Nettó 5 millió Ft -ot meghaladó szerződések  

Csorvás Város Önkormányzat

Csorvás Egyesített Szociális Intézménye 


 

3.3.4 Koncessziók

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 

 

3.3.5 Egyéb kifizetések

 Adat megnevezése

 Megjegyzés

 A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

 

 

 

Fenti közérdekű adatokat az alábbi jogszabályi háttérnek megfelelően tettük közzé:

2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 
305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet
a
közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

 

 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a közadat szolgáltatás megjelenítése a www.csorvas.hu oldalon ebben a formában átmeneti és nem teljes. Amint minden jelenleg hiányzó adat szerepelni fog, a dokumentumot integráljuk a www.csorvas.hu alá.