Alfold Slow CMYK 6x6cm

Csorvás alapító tagja az Alföld Slow Egyesületnek.

Az Alföld Slow Egyesület 2018-ban alakult, jelenleg 10 békési település (Almáskamarás, Csabaszabadi, Csorvás, Doboz, Gyula, Kétegyháza, Kondoros, Kunágota, Lőkösháza, Újkígyós) a tagja. Munkánkat segíti a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft., az Újkígyósi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Budapesti Metropolitan Egyetem.

Az angol slow szó jelentése lassú, komótos.

A slow (lassú) mozgalmak már az 1980-as években utat törték, először a slow food (komótos étkezés) jelent meg 1986-ban Olaszországban, ezt követte a citta slow (élhető város) mozgalom megjelenése, szintén Olaszországban. Az élhető város mozgalom az 50 ezer alatti lakosságszámú városokat célozza, szigorú feltételekhez kötött, 55 kritérium felét kell teljesíteni a városnak. Jelenleg 30 országban 266 tagja van, Magyarországon csak Hódmezővásárhely.

A lassú turizmus nem alternatív turizmus, hanem ellenpólus a gyors tömegturizmushoz képest, a lassú mozgalmakból ered.

A Turizmus Bulletin tudományos szakfolyóirat 2014. évi 1. számában jelent meg Pécsek Brigitta tanulmánya Gyorsuló idő, lassuló turizmus: a lassú turizmus modellezése címmel.

A lassú turizmus modellje 4 alappillérén nyugszik a szerző szerint:

 • Lokalitás: helyi gasztronómia, helyi vállalkozások, helyi munkaerő, helyi kultúra.
 • Élményközpontúság: nem sztenderdizált kínálat, szelektív attrakciók, aktív tevékenységek, közös élmények.
 • Fenntarthatóság: rentabilitás, minimális profitkiáramlás, környezetbarát beruházások, kis ökológiai lábnyom, hosszabb tartózkodási idő.
 • Társadalmi jóllét: konszenzusos döntéshozatal, népességmegtartás, növekvő jóllét, közösségi kohézió.[1]

Ezen mozgalmakat megismerve, és felismerve benne a lehetőséget a térség fejlesztésére, Szebellédi Zoltán, Újkígyós város korábbi polgármesterének kezdeményezésére Almáskamarás, Csabaszabadi, Csorvás, Doboz, Kétegyháza, Kondoros, Kunágota, Lőkösháza települések polgármesterei, illetve a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. vezetője, valamint a Budapesti Metropolitan Egyetem elhatározta, hogy megalapítja az Alföld Slow Egyesületet 2018-ban.

 

Az Egyesület jövőképe: A vidéki, fenntartható és önfenntartó élet értékké válik a lakosság és a turisták körében.

Az Egyesület küldetése, célja

Az Egyesület a lassú turizmus és a lassú szemlélet elterjedését, hazai megélését, megvalósítását tartja legfontosabb feladatának. A hazai települések körében felkelteni az érdeklődést a téma iránt, az egyes részfeladatok megvalósítása, kihangsúlyozása érdekében.

Célunk ebben a felgyorsult világban a pillanatok megélése, a tudatossá válás, mind az életvitelben, mind a fogyasztásban, mely egyben az egészség alapja is. Ehhez szükséges a helyi és a hazai termelő vállalkozások támogatása, erősítése, turisztikai vállalkozások bevonása.

A témákhoz (slow food, slow city, slow tourism, fenntarthatóság, élhető település, élhető közösség, stb.) kapcsolódóan konferenciák, találkozók, oktatások szervezése fontos feladat.

 

Tervezett feladatok:

 • Összefogás erősítése helyi és regionális szinten.
 • Konferenciák, rendezvények, programok szervezése a lassú (slow) témában.
 • Saját logóval ellátott minősítési rendszer kidolgozása.
 • Helyi szinten képzések a vállalkozások számára.
 • Marketingfeladatok ellátása a tagok számára.
 • Kiadványok készítése és terjesztése.
 • Élhető települések erősítése. Helyi egyediségek, értéktár bemutatása.
 • A települések, vállalkozások, magánszemélyek ökológiai lábnyoma csökkentésének elősegítése.
 • Tudatosságra és figyelemre nevelés.
 • Hagyományőrzés, nemzeti és nemzetiségi, valamint helyi értékek gyűjtése, védelme.
 • Honlap üzemeltetése.
 • Együttműködés más slow mozgalmakkal, egyesületekkel.

 

Tagjaink közé várjuk:

 • Azon településeket, (lakosságszám kisebb, mint 50.000), amelyek vezetői elkötelezettek a fenntartható fejlődés mellett, a helyi vállalkozások erősítése mellett.
 • Azon felsőfokú képzőintézményeket, akik a jövő generációiban látják a fejlődés motorját.
 • Azon turisztikai szervezeteket, szereplőket, amelyek számára fontosak a fenntarthatóság eszméi.
 • Azon cégeket, vállalkozókat, őstermelőket, akik a helyi termékeket állítják elő, vagy használják fel működésük során.
 • Azon magánszemélyeket, akik hisznek abban, hogy élni másként is lehet.

 

Tagdíj mértéke:

A tagdíj összege évente

 • helyi önkormányzat rendes tag esetén lakosonként 10,- Ft, azaz Tíz forint, azzal, hogy a lakosságszám tekintetében a tárgyévet megelőző év december 31-i állapot az irányadó;
 • egyesület, felsőoktatási intézmény, valamint köznevelési intézmény esetén 30.000,- Ft, azaz Harmincezer forint;
 • természetes személy pártoló tag esetén 5.000,- Ft, azaz Ötezer forint;
 • jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pártoló tag esetén 30.000,- Ft, azaz Harmincezer forint.

 

Az első teljes év (2019) eredményei:

Elkészült egy – a tagtelepülések lakossága számára kiírt – pályázat eredményeként az Egyesület logója és szlogenje, melyet Pintér Zoltán (Újkígyós) tervezett.

Elkészült a honlapunk (www.alfoldslow.hu), valamint a nyílt Facebook csoport is.

A Budapesti Metropolitan Egyetem hallgatói tanulmányúton vettek részt a településeken.

Megtartottuk az I. Alföld Slow Konferenciát 2019. júniusában. Az előadások a honlapon megtekinthetőek.

A konferenciához készült el a kiadványunk, a roll-up, illetve ekkor vált élessé a honlapunk is (www.alfoldslow.hu), valamint a nyílt Facebook oldal is. 

További információk honlapunkon: www.alfoldslow.hu

Nyilvános Facebook oldal: Alföld Slow Egyesület

https://www.facebook.com/Alf%C3%B6ld-Slow-Egyes%C3%BClet-2321325284791568/

Várjuk azon turisztikai, vendéglátó, mezőgazdasági vállalkozások jelentkezését is, az önkormányzatok mellett, amelyek egyetértenek a fenti célokkal az alfoldslow@gmail.com e-mail címre.

Belépési nyilatkozatok innen tölthetőek le: http://alfoldslow.hu/belepesi-nyilatkozatok/

 

Írta: Szőke Tünde Mónika, Alföld Slow Egyesület, elnökségi tag

2020. szeptember

 

[1]              Forrás: Pécsek Brigitta: Gyorsuló idő, lassuló turizmus: a lassú turizmus modellezése Turizmus Bulletin, 2014. 1. szám.3-9 oldal.

Vissza felülre