infoblokk erfa also

SAJTÓKÖZLEMÉNY

BEFEJEZŐDÖTT CSORVÁSON A MINI BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA

A TOP-1.4.1-19 kódszámú "Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati felhívás keretében „Csorvás - új mini bölcsőde kialakítása” címmel (projektazonosító: TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00014) befejeződött a 100 % vissza nem térítendő EU támogatásból megvalósult, 157.757.382 forint összegű támogatást kapott fejlesztés. A projekt összköltsége 165.377.382 Ft volt.

A fejlesztés eredményeként Csorváson a Bocskai utca 2. (belterület Hrsz.: 1795/30) címen egy 8 férőhelyes mini bölcsőde kialakítása valósult meg.

A fejlesztés eredményeként létrejött új mini bölcsőde 8 bölcsődés korú kisgyermek befogadására, bölcsődei ellátására biztosít lehetőséget. Az új mini bölcsőde épületének kialakítása mellett olyan eszközök beszerzésére is sor került a pályázat keretein belül, amelyek nélkülözhetetlenek a szakszerű és minőségi mini bölcsődei szolgáltatás ellátásához. Az eszközök listája a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szerint, az abban foglalt meghatározások és mennyiségi követelmények szerint került összeállításra.

A létrehozásra került 8 férőhelyes mini bölcsőde hozzájárul a város és a szomszédos Gerendás község bölcsődei férőhely igényeinek kielégítéséhez, valamint a település fiatal lakosainak anyagi és közvetett módon a családi helyzetének, életének javulásához, hiszen a gyermeket vállaló lakosok egy része munkát tud vállalni kisgyermekük óvodai nevelését, elhelyezését megelőzően, a szülők másik részének pedig nem kell más településre vinnie kisgyermekét abban az esetben, ha a gyermeket bölcsődei ellátásban kívánja részesíteni.

A fejlesztés hozzájárul, hogy a 0-3 éves korú kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, a gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez.

A projekt megvalósításának helyszíne: 5920 Csorvás, Bocskai u. 2. (hrsz 1795/30)

A támogatás összege: 157.757.382.- HUF vissza nem térítendő európai uniós támogatás

A projekt összköltsége: 165.377.382 Ft

A támogatás aránya: 100 %

A projekt megvalósítási időszaka: 2020.03.01-2023.04.30.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.

A projektről bővebb információt a www.csorvas.hu oldalon található.

 

 

KEDVEZMÉNYEZETT: Csorvás Város Önkormányzata
PROJEKT CÍME: Csorvás - új mini bölcsőde kialakítása
PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00014
Támogatás összege: 157 757 382 Ft A támogatás intenzitása: 100%
A befejezés tervezett dátuma: 2022.11.30.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A projekt megvalósítási helye az 5920 Csorvás, Bocskai utca 2.(belterület Hrsz.: 1795/30) címen található ingatlan (telek), melynek kizárólagos tulajdonosa Csorvás Város Önkormányzata. A telek területe összesen 5004 m2, jelenlegi beépítettsége 1142,6 m2 (22,83 %). A projekt során kialakításra kerülő új mini bölcsőde a városban található Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje új intézményegységeként fog működni a megvalósítást követően. Az intézmény fenntartója Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Az intézmény bölcsődei tagintézménye jelenleg mindösszesen 24 fő (2 csoportszoba, 12 fő/ csoportszoba) 0-3 év közötti kisgyermek befogadására és ellátására alkalmas. A projekt megvalósításával a városnak lehetősége nyílik egy új építésű, minden követelménynek megfelelő 8 férőhelyes mini bölcsőde létrehozására, hozzájárulva ezzel a város és a szomszédos Gerendás község bölcsődei férőhely igényeinek kielégítéséhez. A városban jelen pillanatban 118 fő 3 éven aluli kisgyermek él, és mivel a működő bölcsődénk jelenleg 24 kisgyermek ellátására elegendő férőhely kapacitással rendelkezik, ez a kapacitás a városban élő kisgyermekek számát tekintve nem elegendő, emellett a lakosság részéről felmerült igényeket figyelembe véve is magasabb férőhely kapacitásra van szükség. Ezen felül Gerendás község lakosai részéről is igény mutatkozik arra, hogy Csorváson részesüljenek kisgyermekeik bölcsődei ellátásban. Az új mini bölcsőde kialakításához kapcsolódóan a szakszerű és minőségi mini bölcsődei szolgáltatás ellátásához nélkülözhetetlen eszközök is beszerzésre kerülnek a projekt megvalósítása során. A betervezett eszközök listája a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet követelményei alapján kerültek összeállításra. A Felhívás Területspecifikus Mellékletének 1.2 pontjában meghatározott elkülönített földrajzi célterületek közül a "Minden megyén belüli jogosult számára elkülönített indikatív keretösszegből" kerül lehívásra a támogatás.
A minibölcsőde akadálymentesítése is meg fog történni: pl: rámpa, akadálymentes mosdó. Továbbá 4 darab parkolóhely létesítése is feladat, melyből 1 akadálymentes. Mindezekkel az esélyegyenlőség, az egyenlő hozzáférés maradéktalan megvalósítására törekszünk. 

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projektről bővebb információt a www.csorvas.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető: Csorvás Város Önkormányzata Tel.: 06-66/258-001 E-mail: info@csorvas.hu

Vissza felülre