infoblokk esza also

efop1 5 2 16

Humán szolgáltatások fejlesztése a Békéscsabai járásban
EFOP-1.5.2-16-2017-00033

Főkedvezményezett (konzorciumvezető): Gerendás Község Önkormányzata
Konzorciumi partnerek:      Csorvás Város Önkormányzata
                                           Telekgerendás Község Önkormányzata
                                           Kétsoprony Község Önkormányzata
                                           Csabaszabadi Község Önkormányzata
Támogatási összeg: 248.493.641 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
Megvalósítás időtartama: 2018.04.01 – 2020.03.31 (24 hónap)

Az 5 fős konzorcium az EFOP-1.5.2-16-2017-00033 projekt megvalósításával célul tűzte ki a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentését, illetve a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását. A projekt fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex - a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló - kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.
A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok keretében megvalósul a helyi emberi erőforrás fejlesztési terv kidolgozása és nyomonkövetése, illetve szakemberhiány, szaktudás hiány enyhítését célozva a humán közszolgáltatásban dolgozók képzésben vehetnek részt. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítása érdekében szolgáltatás-csomagok kerülnek kialakításra, támogatva
 a célcsoport kompetenciáinak fejlesztését, ezáltal munkaerőpiaci pozíciójának javítását,
 a potenciális munkáltatók szemléletformálását,
 az egészségtudatosság fejlesztését,
 a rendszeres, életvitelszerű testmozgás elterjedését.
A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése, azon belül is a fiatalok közösségépítése a projekt egyik kiemelt célterülete. A vidék megtartó képességének fejlesztése érdekében a célcsoport helyben maradását ösztönző, a helyi életminőséget javító szolgáltatás-fejlesztések programok valósulnak meg.
A projekt elsődleges célcsoportja a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatal korú lakosság, az idősek a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, etnikumok. A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg a projekt hatóterületén élő teljes lakosság.
A projekt főbb számszerűsíthető eredményei:
 Összesen legalább 905 fő célcsoport-tag bevonása;
 Helyi szakemberhiányos humán közszolgáltatás enyhítése 10 fő továbbképzése által;
 200 db egyéni fejlesztési terv;
 150 fő, aki részt vesz az egyéni mentorálásban;
 500 fő, aki az egészségmegtartással programelemben részt vesz;
 5 db a célcsoport helyben maradását ösztönző program;
 5 db a fiatalok helyben maradását ösztönző szolgáltatás/program.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A békéscsabai járás 5 településének – Gerendás, Csorvás, Telekgerendás, Kétsoprony és Csabaszabadi – összefogásával valósult meg az EFOP-1.5.2-16-2017-00033 projekt, a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentését, illetve a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását célozva.

A projekt 2018.04.01 – 2020.03.31 között zajlott, a projekt-tevékenységek támogatták a célcsoport foglalkoztathatóságának javítását, munkába állását, a helyi kisközösségek társadalomszervező szerepének megerősítését, valamint hozzájárultak az érintett vidéki települések népességmegtartó erejének növeléséhez.

A projektben több mint 350 fő kompetenciamérése zajlott le, 215 fő számára egyéni fejlesztési terv alapján nyílt lehetőség a projekt-tevékenységekben való részvételre (pályaorientáció, mentorálás, kompetenciafejlesztő és munkára való képesség javító tréningek). Megvalósításra került a humán közszolgáltatásban dolgozók képzése, hozzájárulva a humán közszolgáltatás szakemberhiányának enyhítéséhez.

A projekt keretében összesen 8 típusú rendezvény-sorozat került megvalósításra, több témában (művészeti, sport, egészség, kulturális, közösségi), minél szélesebb spektrumokat lefedve, a lehető legszélesebb célcsoportot megmozgatva, támogatva a projektcélok teljesülését. 3 tábori rendezvény is lezajlott: településvédő és szépítő tábor, fiatalok számára szervezett iskolaidő utáni sporttábor és tanulmányutak segítették a közösségépítést. A lakosság egészségmagatartásának fejlesztésének céljából 2 db közösségi egészségnevelési és egészségfejlesztési programsorozat került megvalósításra (szűrőnapok).

A projekt kiemelt célcsoportját képezték a helyi fiatalok, több program kifejezetten a fiatalok igényei alapján került megszervezésre, hozzájárulva az életminőségük javításához, ösztönözve őket a helyben maradásra.

A projekt 2020.03.31-gyel sikeresen lezárult, a tervezett célok teljesültek.

Vissza felülre