Kedves csorvási lakosok! marhahusleves recept

A helyi identitás és kohézió erősítése Csorvás, Gerendás, Kétsoprony és Kondoros települések lakói számára című pályázat keretében az alábbi felhívással élünk.

Csorvás várossá avatásának 15. évfordulója alkalmából arra ösztönözzük a Kedves lakosságot, hogy egy receptfüzet kiadását segítsék elő a Csorváshoz kötődő helyi receptjeik megosztásával.

A kiadvány címe: „Csorvási ételek, ahogy nagyanyáink készítették”.

Bővebben: Felhívás

Felhívás a Fecskeház 9.  számú lakóegységének bérletére

Csorvás Város Önkormányzata meghirdeti a Csorvás, István király utca 27. szám alatt lévő, önkormányzati tulajdonú 16 lakásos Fecskeház 9. számú  lakásának bérleti jogát.

Bővebben: Felhívás

DAREH
ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
- Csorvás-
- hulladékszállítás –

Ügyfélkapcsolati pont helyszíne: 5920 Csorvás, Rákóczi utca 17. Polgármesteri Hivatal 7. iroda
Ügyfélfogadási idő: 2020. június 3. és 17., (szerda)  Időpont: 9:30-11:45h

Kérjük, hogy személyes ügyfélfogadás során – az Operatív Törzs ajánlásaira figyelemmel – az új típusú koronavírus elleni védekezés érdekében, valamint az Önök és kollégáink egészségének és biztonságának megóvása céljából az alábbi óvintézkedéseknek megfelelően szíveskedjenek eljárni:
Az ügyintézés során kötelező a szájat és az orrot eltakaró eszközt (védőmaszk, sál, kendő) viselni.
Az ügyintézés során az 1,5 méteres védőtávolságot szükséges betartani, ha az ügyféltérben egyszerre több ingatlanhasználó tartózkodik.
Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi központi elérhetőségeken várjuk megkeresését:
Telefonon: +36/66/447-150 E-mail-ben:ugyfelszolgalat@grnkft.hu www.dareh.hu
Személyesen vagy postai úton: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. (hétfő és szerda: 8:00-15:00 h, csütörtök: 7:00-19:00 h)

Frissítés: A sárga színű szelektív hulladékgyűjtő edények kiadásának időpontjáról a DAREH BÁZIS Zrt. a későbbiekben rendelkezik. A június 3-ára és 17-ére meghirdetett ügyfélfogadási időben sárga kukák kiadására NEM LESZ LEHETŐSÉG.

Tájékoztatom Önöket, hogy a szabadtéri rendezvényekről szóló 241/2020. (V. 27.) Korm. rendeletfigyelem
(a továbbiakban: rendelet) enyhítő rendelkezéseket fogalmazott meg a szabadtéri rendezvények megrendezésével kapcsolatban. A rendelet 2020. május 28. napján lép hatályba. A rendelet teljes szövege a Magyar Közlöny (https://magyarkozlony.hu/) 123. számában található.

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató

 Tisztelt Lakosság!  gyerekek rajz
 

Tájékoztatom Önöket, hogy az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről szóló 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelet Magyarország területére kiterjedő hatállyal enyhítő rendelkezéseket fogalmazott meg az óvodák és bölcsődék vonatkozásában.
Ezen rendelkezés értelmében Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje intézményben mind az óvodai nevelés, mind a bölcsődei gondozás a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működik május 25., hétfőtől. Tehát az eddigi ügyeleti rendszerben megszervezett felügyeletet felváltja a rendes munkarend mindkét intézményegységben, mindkét telephelyen.

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató

Tájékoztatom Önöket, hogy a védelmi intézkedésekről szóló 207/2020. (V. 15.) Korm. rendelet - Budapest kivételével - Magyarország területére kiterjedő hatállyal újabb enyhítő rendelkezéseket fogalmazott meg, amely rendelkezések két időpontban lépnek hatályba. 
 
2020. május 18. napjától hatályba lépő rendelkezések:

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szolgáltatási területen található hulladékudvarok 2020. május 18.-tól (hétfő) a megszokott nyitvatartási rend szerint üzemelnek.

(A hulladékudvarok nyitvatartási rendje az alábbi oldalon érhető el: https://www.dareh.hu/_bazis/hulladekgyujto-udvarok/ )

Bővebben: DAREH Tájékoztató

Tisztelt Ügyfelek! e mail

Tájékoztatom Önöket, hogy a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet alapján létrehoztuk a bejelentes@csorvas.hu elektronikus levelezési címet a Korm. rendelet szerinti jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási ügyekben történő bejelentések fogadására.

A Korm. rendelet hatálya alá tartozó ellenőrzött bejelentést 2020. május 18. napjától kezdődően van lehetőség megtenni elektronikus úton.

Bővebben: Tájékoztató az ellenőrzött bejelentésről

Tájékoztató Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje nyári nyitvatartásárólgyerekek rajz

Tisztelt Lakosság!  

A 11/2020. (V.08.) polgármesteri határozattal hatályon kívül helyeztem a Képviselő-testület 2/2020.(I.27.) határozatában foglalt azon rendelkezést, amely szerint Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje 2020. augusztus 17. napjától 2020. augusztus 31. napjáig zárva tart. 

Bővebben: tájékoztatás

A Csorvásiak Baráti Társasága pályázatot ír ki Kiss-Antal István ösztöndíj elnyerésére.

Pályázati cél: az Egyesület a Csorváson élő, itt lakóhellyel rendelkező, alapfokú vagy középfokú oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló, illetve felsőfokú oktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban álló fiatalokat kívánja tanulmányai folytatására ösztönözni akként, hogy közülük évente egy tanulót vagy hallgatót egyösszegű ösztöndíjjal jutalmaz. A támogatás további feltétele, hogy a jelölt szakmai érdeklődési, kutatási területe a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az agrárkörnyezetgazdálkodás, illetve a hulladékgazdálkodás legyen, esetleg tanulmányait a fenti képzések egyikén folytatja. A díj évente egy alkalommal, egy fő részére, 50.000.-Ft, azaz ötvenezer forint készpénzjutalom formájában, a díj odaítélésének éve augusztus 20. napján kerül átadásra. Az ösztöndíj neve: Kiss-Antal István Ösztöndíj.

Bővebben: Pályázati kiírás

8. oldal / 56

Vissza felülre