Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

 

1 fő ápoló, vagy gondozó bentlakásos idősek otthonában     munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

5920 Csorvás Rákóczi u. 15.

A munkakörbe tartozó,  lényeges feladatok:

 • hétköznapi életvitelben segítségnyújtás: öltöztetés, fürdetés, étkeztetésben közreműködés, ágyazás, lakókörnyezet rendben tartása
 • ellátottak felügyelete
 • intézményi szolgáltatások biztosítása
 • lakók állapotának figyelemmel követés (vitális paraméterek mérése)
 • kötözés
 • szakorvosi vizsgálatokra telefonos időpontfoglalás
 • együttműködés az intézmény orvosával, más intézményekkel
 • betegszállításra előkészítés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 257/2000. (XII.26.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:

 • 8 Általános, az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendeletben meghatározottak szerint,
 • Legalább középfokú szakmai képesítés, szociális gondozó, vagy szociális szakgondozó, vagy szociális gondozó és ápoló, vagy általános ápoló végzettség,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, hatósági erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Csorvás területén élő személy

Elvárt kompetenciák:

Magas szintű elhivatottság, empátia képesség, együttműködési és kapcsolatteremtő készség, önálló munkavégzés, szervezőkészség, pontosság, rendszeresség, megbízhatóság,

felelősségtudat, pontosság, segítőkészség, türelmesség, tolerancia, határozottság, motiváló készség.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Maczák Istvánné nyújt, a 06709039613 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Személyesen a Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézményébe 5920 Csorvás Rákóczi u. 15. szám alatt
 • Postai úton a Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézményébe 5920 Csorvás Rákóczi u. 15. szám
Vissza felülre