CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében
Intézményvezető főigazgatói megbízással járó 
Munkakör/feladatkör betöltésére.
 
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája, Bölcsődéje és Minibölcsődéje intézmény intézményvezetőként való szakszerű és törvényes működtetése. A pedagógiai és nevelő munka megszervezése és ellenőrzése, a nevelő munka biztonságos feltételeinek megteremtése. A jogszabályok által a vezetőhöz utalt feladatok ellátása. Az intézmény tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlása.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  köznevelés
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Irányítói
Betöltendő állás jogviszonya:  Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozott idő - 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Csorvás
 
Feltételek, előnyök
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
Büntetlen előélet
Cselekvőképesség
Elvárt végzettség/képesítés:
6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, óvodapedagógus végzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség.
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  5
Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év):  0
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 26.§ (1) bekezdés feltételeinek való megfelelés, továbbá a Törvény 27. § (4) bekezdés szerint az (1) - (3) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelés
 

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

részletes szakmai önéletrajz
Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
vezetői program
végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.05.17. 00:00
A pályázat elbírálásának módja:  Képviselő testület döntése alapján
A pályázat elbírálásának határideje:  2024.06.30. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  a KÖZSZOLGÁLLÁS elektronikus rendszerébe feltöltve, a személyügyi központ honlapján, a www.csorvas.hu honlapon és Csorvás Város Önkormányzata székhelyén a helyben szokásos módon
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.07.01.
Publikálás tervezett időpontja:  2024.04.10.
 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 
 
Vissza felülre