Tisztelt Szülők!

Csorvás Város Önkormányzata a 2023/2024. tanév nyári szünetében is megszervezi a gyermekfelügyelet.

A Művelődési Házban ugyanis - nem az Erzsébet-program keretében, hanem a települési önkormányzat támogatásával megvalósuló - felügyeletet biztosítunk az alsó tagozatos gyermekek közül azok számára, akiknek a szülei igazoltan akadályozottak a gyermekük feletti felügyelet gyakorlásában, mert például munkaviszonyban állnak, vagy betegségük miatt kórházi ellátásban részesülnek, stb.

A nyári gyermekfelügyeletet igénylő szülők egyúttal tudomásul veszik, hogy a gyermekük otthoni ellátásában való akadályozottságukat (pl. munkaviszonyukat) kötelesek előzetesen igazolni. Az igényfelmérő lap visszajuttatásával egyidejűleg be kell mutatni a munkáltató által a gyermeket nevelő szülő(k) nevére kiállított, munkavégzést, illetve egyéb – a gyermekfelügyeletet akadályoztatását - igazoló dokumentumot. A lebonyolító – a polgármester egyidejű tájékoztatása mellett - jogosult visszautasítani a gyermek felügyeletét, amennyiben a felügyeletben való részvétel megkezdésekor a gyermek nem rendelkezik ilyen igazolással.

A munkáltatói igazolást a munkáltató állítja ki a szülő kérésére, de üres nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájában is beszerezhető.

 

A nyári gyermekfelügyelet 2024. július 1. és 2024. augusztus 30. között vehető igénybe, a hátoldalon felsorolt munkanapokon 8-16 óra között.

A felügyelet iránti igényeket a jelen tájékoztatás hátoldalán található nyomtatvány alapján mérjük fel.

Kérem, hogy a jelen tájékoztató hátoldalán található táblázatban csak azokat a napokat húzza alá, amelyekre kéri gyermeke felügyeletét, azokat ne, amelyeken már más táborokban vesz részt gyermeke.

Kérem, hogy az igényfelmérő nyomtatványt kitöltve (az igényelt napokat egyenként aláhúzva), aláírva, és a telefonszámát is feltüntetve

szíveskedjen visszajuttatni 2024. június 10-én, hétfőn 16.00 óráig

a Csorvási Polgármesteri Hivatal 6. számú irodájába.

Tájékoztatom, hogy csak a határidőben beérkezett igények alapján tudunk a szünidei gyermekfelügyelet megszervezéséről dönteni. A gyermekfelügyeletet igénylők a döntésről tájékoztatást kapnak.

A nyári gyermekfelügyelet költségeiről az alábbiakban tájékoztatom:

Az önkormányzat a nyári szünidei gyermekfelügyeletért térítési díjat nem kér, de a gyermekek étkeztetéséért térítési díjat kell fizetni. Az étkezésben csak a déli ebéd lehet ingyenes a hátrányos helyzetű, vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján biztosított intézményi gyermekétkeztetés ingyenessége a nyári szünet időtartamára már nem vonatkozik.

Az étkeztetés térítési díja:

Tízórai:            bruttó 530,-Ft

Ebéd:              bruttó 1590,-Ft

Uzsonna:         bruttó 300,-Ft,

Természetesen megoldható, hogy a gyermek a tízórait, és/vagy az uzsonnát otthonról hozza magával.

 

Előzetes igényfelmérés a NYÁRI GYERMEKFELÜGYELET igénybevételéhez (jogosult gyermekenként egy-egy kérelem töltendő ki)

 

Baráth Lajos polgármester

Vissza felülre