Csorvás Város Önkormányzata pályázatot hirdet a
Csorvás, Rákóczi  u. 17. szám alatti
49 m2 alapterületű húsbolt üzlethelyiségének 
vállalkozói formában történő üzemeltetésére.

 

A bérleti jogviszony lehetséges kezdő időpontja: 2013. október 1.
A bérleti jogviszony időtartama: határozatlan.
A cél szerinti hasznosítás, mint pályázati feltétel azt jelenti, hogy a pályázat kiírója a nyertes pályázótól elvárja a húsbolt profilja szerinti üzemeltetést, a jó színvonalú szolgáltatás nyújtását.
A pályázatban fel kell tüntetni:
1.    a pályázó nevét, lakóhelyét, székhelyét, elérhetőségét (fax-ill. telefonszám, és/vagy e-mail cím);
2.    a pályázó tevékenységi körét, köreit.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1.    a pályázó jelenleg folytatott tevékenységének rövid leírását, kiemelten, hogy végez-e, ill. korábban végzett-e a pályázati kiírással azonos, vagy ahhoz hasonló profilú tevékenységet;
2.    a pályázónak a bérlemény üzemeltetésére vonatkozó tervét, elképzeléseit;
3.    a pályázónak a bérlemény (épület) használatáért felajánlott bérleti díj nettó és bruttó értékben megjelölt összegét.
A pályázathoz csatolni kell nyilatkozat arról, hogy: a bérlő saját költségére és kockázatára vállalja, hogy a bérleményt, amennyiben szükséges, minden tekintetben (pl. műszaki állapot tekintetében, ill. a hatósági előírások teljesítése tekintetében stb.) alkalmassá teszi az  üzemeltetés cél szerinti használatra.
A pályázathoz csatolható  a pályázó tevékenységére vonatkozó referencia.
A pályázatokat zárt borítékban úgy kell a Csorvási Polgármesteri Hivatalba (5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. sz.) eljuttatni, hogy az legkésőbb a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártáig, azaz 2013. szeptember 24-én 12 óráig beérkezzen. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Húsbolt épületének bérletére és cél szerinti hasznosítására”. A borítékbontásra a beérkezési határidő letelte után azonnal sor kerül. A benyújtott pályázatokról Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 25-ei ülésén dönt.
A pályázati eredményhirdetés ideje: 2013. szeptember 26. 1000 óra, helye: a Polgármesteri Hivatal 5. sz. irodája.

A pályázóként érdeklődők a pályázati felhívással kapcsolatban további tájékoztatásáért a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodájához (5. sz. iroda) fordulhatnak.
Csorvás Város Önkormányzatát a pályázatok elbírálása tekintetében indokolási kötelezettség nem terheli, és a döntés ellen jogorvoslat sem vehető igénybe.

Csorvás, 2013. szeptember 17.

Polgármesteri Hivatal

Vissza felülre