Csorvás Város Önkormányzata a  "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Csorvás Város Önkormányzata tervező-elemző közgazdász munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Békés megye, 5920 Csorvás, Rákóczi utca 17.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

1. Javaslatokat, prognózist készít és modellez, továbbá gazdaságossági számításokat végez az önkormányzat működési szükségleteinek optimális kielégítéséhez;
2. Felméri a jelenlegi és a várható önkormányzati működési és gazdálkodási kockázatokat, nehézségeket, és tanácsadással segíti a döntéshozót azok elhárításában;
3. Részt vesz az önkormányzati tervezési, fejlesztési programok kidolgozásában és megvalósításában, ide értve a pályázatokkal elérhető fejlesztési lehetőségeinek feltárását, a pályázati eljárás lebonyolítását, és a megvalósítás utánkövetését is;
4. Hatáselemzéseket készít, költség-haszon és költség-hatékonyság elemzéseket végez a döntés-előkészítési szakban, továbbá - kiemelten az önkormányzati beruházások és fejlesztések körében- számszerűsítve is bemutatja a jövőbeni üzemeltetés miatti esetleges kockázatokat;
5. Koordinálja az önkormányzat közbeszerzési eljárásainak lefolytatását, feltárja és bemutatja a döntéshozónak mindazokat a kockázatokat, amelyek e körben jelentkezhetnek,
6. Felméri és számszerűen is kimutatja a döntés-előkészítési szakban azokat a gazdasági hatásokat és kockázatokat, amelyek az önkormányzatot, mint kötelezettet, a polgári jogi megállapodások alapján terheli;
7. Elemzi gazdaságossági, hatékonysági szempontból az önkormányzati működés pénzügyi, gazdálkodási körben hozott döntési végrehajtásának hatásait, szükség esetén korrekciós javaslattal él a döntéshozó felé;
8. Együttműködik a munkakörébe tartozó önkormányzati feladat elvégzésében részt vevő más szakemberekkel(team munka).

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Csorvási Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében érvényes és hatályos helyi rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Főiskola, közgazdasági végzettség,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Egyetem, közgazdász végzettség,
 •         Angol nyelvből nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
 •         Német nyelvből nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
 •         Tervező-elemzői területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •         Közigazgatási területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 •         Jó elemzőkészség,
 •         Pontosság, precizitás, lényeglátás, figyelemösszpontosítási képesség,
 •         Kreativitás,
 •         Teherbírás,
 •         Jó kommunikációs készség, fejlett nyelvi kifejezőkészség szóban és írásban,
 •         Magas szintű számítógép-használati képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         fényképes szakmai önéletrajz
 •         végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai
 •         erkölcsi bizonyítvány
 •         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat adatait a pályázat elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. december 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi, jegyző nyújt, a 0666/258-001/206 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Csorvás Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5920 Csorvás, Rákóczi utca 17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3876/2013 , valamint a munkakör megnevezését: tervező-elemző közgazdász.
 • Személyesen: Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi, Békés megye, 5920 Csorvás, Rákóczi utca 17. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 9.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
         Csorvás Város honlapja - 2013. október 30.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csorvas.hu honlapon szerezhet.

Vissza felülre