Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2014. augusztus 27-én (szerdán) 16.30 órai kezdettel
testületi ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

Napirend:

1.    Az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásának tapasztalatai.
Előadó: Szilágyi Menyhért polgármester (Kapcsolódó anyagok)

2.    Az önkormányzat által alapított alapítványok, közalapítványok beszámolója.
Előadó: az alapítványok, közalapítványok elnökei Előterjesztés1 Előterjesztés2

3.    Tájékoztató a civil szervezetekkel való együttműködés eredményeiről a település társadalmi, kulturális életében.
Előadó: Szilágyi Menyhért polgármester  Előterjesztés

4.    Beszámoló a Csorvási Közművelődési és Szabadidő Szervező Nonprofit Kft. tevékenységéről.
Előadó: Kukla László ügyvezető Előterjesztés

5.    Egyéb előterjesztések.
- Beszámoló az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi
  tűzvédelmi tevékenységéről. Előterjesztés
- Előterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény Idősek Otthona
  működési engedélyének tárgyában. Előterjesztés
- Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.12.)
  önkormányzati rendelet módosítása. (Kapcsolódó anyagok)
- Előterjesztés a rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséhez.  Előterjesztés
- Határozott idejű bérleti szerződés megkötése a Szórakoztató és Vidám
  Park Vállalkozók Országos Egyesületével. Előterjesztés
- Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. Előterjesztés1  Előterjesztés2
- A vízdíjak megállapításáról szóló 3/2001.(II.9.) önkormányzati rendelet
  hatályon kívül helyezése. Előterjesztés
- Döntés az üzemen kívül helyezendő kutak lezárása tárgyában.  Előterjesztés1 Előterjesztés2 Előterjesztés3
- A “Kolbász Klub” Csorvási Egyesület kérelme. Előterjesztés

6.    Bejelentések.

Zárt ülés:

1.    Fecskeházi lakás bérleti jogának elnyerésére benyújtott pályázat elbírálása.

Vissza felülre