Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2014. december 16-án (kedden) 16.30 órai kezdettel
testületi ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

Napirend:

A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előadó: Baráth Lajos polgármester (Előterjesztés)

A 2015. évi munkaterv meghatározása.
Előadó: Baráth Lajos polgármester (Előterjesztés)

Egyéb előterjesztések.
- Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. (Előterjesztés)
- A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
  Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2015. évi működési
  hozzájárulás mértékének meghatározása. (Előterjesztés)
- A Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel kötött keretmegállapodások
  megszüntetése. (Előterjesztés)
- A 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása, és megbízási szerződés
  kötése a Kolimár Könyvvizsgáló Kft.-vel. (Kapcsolódó anyag1) (Kapcsolódó anyag2) (Kapcsolódó anyag3)
- Az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. (Előterjesztés)

Bejelentések.

Zárt ülés:

A Szabadság téri Liget Büfé épületének bérleti jogviszony alapján történő, cél szerinti hasznosítására kiírt pályázat elbírálása.

Csorvás, 2014. december 11.

Baráth Lajos
polgármester

Vissza felülre