Tisztelt lakosság, földtulajdonosok, földhasználók!

Köztudott, hogy Békés megye több településén indokolt az ivóvíz minőségének javítása, különösképpen annak arzén-mentesítése.

Csorváson az is köztudomású, hogy a városunk is érintett a probléma kezelésében.

Az önkormányzat képviselő-testülete és a magam nevében örömmel értesítem Önöket, hogy Csorváson rövidesen megkezdődik a ’’Békés Megyei Ivóvízminőség – javító program” megvalósítása.

A beruházás Európai Uniós segítséggel valósul meg.

Célja, hogy Békés megye 66 településére (köztük Csorvásra) az Orosháza, Szeghalom és Békéscsaba ivóvízminőség-javító társulásának konzorciuma egészséges, az EU-s előírásoknak megfelelő minőségű ivóvizet juttasson.

A kivitelezési munkák Csorvás külterületén, a HUNAPFEL Kft. területén fekvő földúton, belterületen pedig a Táncsics Mihály, Arany János, Ady Endre és a Bocskai István utcákban folynak.

Előfordulhat, hogy a beruházási munkák során mezőgazdasági kár, pl. zöld kár, taposási kár, vagy akadályoztatás miatti kár keletkezik a földtulajdonosnál ill. a földhasználónál. A mielőbbi kártalanítási eljárás lefolytatása érdekében szíveskedjenek az ilyen eseteket a Polgármesteri Hivatalnál bejelenteni az alábbi helyen ill. módon:
Személyesen az 5. számú irodában, vagy telefonon a 66/258-001/207-es mellékszámon.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a munkavégzéssel kapcsolatban esetleg előforduló kellemetlenségeket szíveskedjen megértéssel és türelemmel viselni, hiszen a kivitelezők a mi érdekünkben dolgoznak.
    

Tisztelettel és köszönettel:


Baráth Lajos
polgármester

Vissza felülre