A Kormány a „Földet a gazdáknak!” program keretében döntött a 3 hektár feletti, állami tulajdonú földek földművesek részére árveréssel történő értékesítéséről. A Békés Megyei Kormányhivatal tájékoztatja a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a „Földet a gazdáknak!” program keretében, 2016. március 8. napjától a Békéscsabai Járási Hivatal illetékességi területéhez tartozó földterületek tekintetében is újrakezdődik a Magyar Állam tulajdonába, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó, 3 hektár feletti, kijelölt földterületek értékesítése.


A fenti árverések Békéscsabán, a Derkovits sor 2. szám alatt a földszinti nagyteremben kerülnek lebonyolításra.
Az árveréseket a Békés Megyei Kormányhivatal bonyolítja le a Nemzeti Földalap munkatársai közreműködésével, közjegyzők jelenlétében.
A Békéscsabai járásban 33 db földrészlet kerül meghirdetésre az alábbiak szerint:

I. Az árverés időpontja: 2016. március 8.
    Árverésre kerülő  földrészletek: Telekgerendás 8 db Doboz: 6 db

II. Az árverés időpontja: 2016. március 9.
    Árverésre kerülő földrészletek:  Békéscsaba: 11 db Csorvás: 4 db  Kétsoprony: 4 db

III. Az árverés időpontja: 2016. március 18.
    Árverésre kerülő földrészlet: Csorvás 047/86

A részvételi feltételekre és az árverés lebonyolítására vonatkozó szabályok az előző ütemhez képest nem változtak. A földrészletek túlnyomó részt szántó művelési ágban nyilvántartottak.
Az árverésekkel kapcsolatos hirdetmények megtekinthetőek a www.nfa.hu, a www.bekesijarasok.hu honlapokon, továbbá kifüggesztésre kerültek az érintett önkormányzatoknál is.

Vissza felülre