Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. február 24-én (szerdán) 16.30 órai kezdettel
testületi ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

Napirend:

1.    Csorvás Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megalkotása. (II. forduló)
Előadó: Baráth Lajos polgármester (Kapcsolodó anyagok)
    
2.    Beszámoló az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának 2015. évi tevékenységéről, és az önkormányzati feladatok társulásban történő ellátásának áttekintése.
Előadó: Baráth Lajos polgármester Előterjesztés

3.    Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi, valamint a családsegítő feladatok ellátásáról.
Előadó: a Gyermekjóléti Központ és Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi
   Jegyző, valamint a Családsegítő Szolgálat Kapcsolódó anyag1 Kapcsolódó anyag2
Kapcsolódó anyag3

4.    A 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvitatása.
Előadó: Szilágyi Menyhért alpolgármester Előterjesztés
    
5.    Egyéb előterjesztések.
- Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.27.)
  önkormányzati rendelet módosítása. (Kapcsolodó anyagok)
- A 2016. évi Belső Ellenőrzési Terv elfogadása. Előterjesztés
- A gyermekek részére nyújtható személyes gondoskodásról és
  természetbeni ellátásokról szóló 20/2013.(XII.31.) önkormányzati
  rendelet módosítása. Előterjesztés
- Körösök völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület kérelme
  támogatás előfinanszírozására. Előterjesztés
- Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje Alapító
  Okiratának módosítása. Előterjesztés
- Adásvételi szerződés a 0177/4. hrsz.-ú gazdasági épület és udvar
  megjelölésű ingatlanra. Előterjesztés
- A gyermekek napközbeni ellátásának ellátási formák szerinti intézményi
  térítési díjairól szóló 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelet
  módosításáról. Előterjesztés

6.    Bejelentések.

Zárt ülés:
1.    Lakásvásárlási kamatmentes kölcsön nyújtása iránti kérelem elbírálása.

2.    Az 5920 Csorvás, Gábor Á. u. 30. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakóingatlan bérletére benyújtott kérelem elbírálása.


Csorvás, 2016. február 19.

Baráth Lajos
polgármester

Vissza felülre