Tisztelt Szülők!

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről rendelkező 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet  45/A. § (1) értelmében a bölcsődében április 21-e, vagy ha az heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, az azt követő legközelebbi munkanap, minden évben nevelés-gondozás nélküli munkanap, melynek célja a bölcsődében dolgozók szakmai fejlesztése. A nevelés-gondozás nélküli munkanapon a bölcsődei ellátás keretében - erre irányuló szülői kérés esetén - a gyermekfelügyeletét és étkeztetést biztosítani kell.

Ezúton tájékoztatom, hogy a bölcsőde intézményünkben 2016. április 21-én (csütörtökön) a gyermekek felügyeletét és étkeztetését biztosítjuk.

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásul vételét.

Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi
           Jegyző

Vissza felülre