Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. március 30-án (szerdán) 16.30 órai kezdettel
testületi ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

Napirend:

1.    Beszámoló a 2015. évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről.
Előadó: Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző
        Bócsikné Huszár Olga a Pénzügyi-, Gazdasági- és
    Városfejlesztési Bizottság elnöke (Előterjezstés Kapcsolódó anyag1 Kapcsolódó anyag2)
    
2.    Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok működéséről.
Előadó: nemzetiségi önkormányzatok elnökei Kapcsolódó anyag1 Kapcsolódó anyag2 Kapcsolódó anyag3

3.    A Polgármesteri Hivatal 2015. évről szóló beszámolója.
Előadó: Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző  Előterjezstés

4.    Egyéb előterjesztések.
- A Szociális Szövetkezet alakításának előkészítése. Előterjezstés
- A települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes
  gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.27.)
  önkormányzati rendelet módosítása. Előterjezstés Kapcsolódó anyag
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési
  díjainak a 2016. évre történő megállapítása. Előterjezstés
- Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye
  Alapító Okiratának módosítása. Előterjezstés
- A gyermekek napközbeni ellátásának ellátási formák szerinti intézményi
  térítési díjának meghatározása. Előterjezstés
- Előterjesztés a 2016. évi vízterhelési egységdíjakról. Előterjezstés

5.    Bejelentések.

Zárt ülés:
1.    Fecskeházi lakás bérleti szerződésének módosítása iránti kérelem elbírálása.

Csorvás, 2016. március 25.

Baráth Lajos
polgármester

Vissza felülre