Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy

Kiss István

címzetes iskolaigazgató, Csorvás képviselő-testületének húsz éven át aktív tagja, a település „Csorvás Nagyközségért Emlékplakett” kitüntetéssel elismert jelentős közéleti szereplője, 2016. november 29-én, 80 éves korában eltávozott közülünk.

Bővebben: GYÁSZHÍR

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. november 30-án (szerdán) 16.30 órai kezdettel
testületi ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

Bővebben: M E G H Í V Ó

Csorvás Város Önkormányzata meghirdeti a Csorvás, István király utca 27. szám alatt lévő,
önkormányzati tulajdonú 16 lakásos Fecskeház 9. számú  lakásának bérleti jogát.

Bővebben: Felhívás

A 328/2011. (XII. 29.) Korm.rendelet 13/B. § (8) bekezdése értelmében tájékoztatom, hogy azoknak a hátrányos helyzetű gyermekeknek, továbbá azoknak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek, akiknek e jogosultsága a szünidei gyermekétkeztetés megkezdésekor (2016.december 22.), vagy az azt megelőző harmincadik napon (2016. november 22.) fennáll, a szülő, a törvényes képviselő erre irányuló kérelmére Csorvás Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztását ingyenesen biztosítja (a napközi konyhán, Csorvás, István király u. 34.) az alábbiak szerint:

Bővebben: Tájékoztatás

Értesítem az ingatlantulajdonosokat, hogy Csorvás közigazgatási területén az EDF DÉMÁSZ Hálózati elosztó Kft. megbízásából a FEED-ORG Bt. munkatársai a nagy-, közép-, és kisfeszültségű szabadvezeték nyomvonalán karbantartási, gallyazási munkát végeznek. A munkákat 2016. október 25-től végzik el.
Amennyiben a vezeték közelében lévő fa- növényzet az áramszolgáltatást veszélyezteti, az eltávolításra kerül.

Bővebben: Értesítés

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. október 26-án (szerdán) 16:30 órai kezdettel
testületi ülést tart, melyre meghívom.

Bővebben: M E G H Í V Ó

Csorvás Város Önkormányzata és a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának, 2016. október 23-án 11:00 órakor kezdődő, ünnepi megemlékezésére a katolikus Ó-temetőbe.

Köszöntőt mond: Baráth Lajos polgármester

Műsor: a Szendrey színpad ünnepi műsora, előadók: Komlósi Katalin, Ragány Mihály, Gulácsi Tamás.

Rossz idő esetén a helyszín: a Művelődési Ház színházterme

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy október 15-én, szombaton a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet lesz!

Városunk és templomunk búcsúünnepén október 16-án vasárnap az ünnepi szentmise 15:00 órakor kezdődik. A szentmisét Kasuba Róbert atya, pitvarosi plébános mutatja be. (Ezen a vasárnapon délelőtt nincs szentmise.) Mindenkit szeretettel várunk!

Kammerer Tibor

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet
a Csorvás külterület 0158/8 hrsz-ú föld haszonbérbe adására.

Bővebben: Pályázati felhívás

57. oldal / 81

Vissza felülre