MEGHÍVÓ

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. szeptember 28-án (szerdán) 16.30 órai kezdettel testületi ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme (Csorvás, Rákóczi u. 17).

FRISSÍTÉS: A Terstületi ülés felvétele IDE KATTINTVA megtekinthető

Napirend:

 

1. Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje Intézmény 2022‑2023. évi Munkatervének, és a 2021-2022. évi szakmai munkájáról szóló beszámolójának elfogadásáról.

Előadó: Vicziánné Vincze Mónika intézményvezető

Beszámoló              Munkaterv 

 

2. Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.

Előadó: Maczák Istvánné intézményvezető

 Beszámoló

 

3. Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye Szakmai Programja és mellékleteinek módosításáról.

Előadó: Maczák Istvánné intézményvezető

Előterjesztés

 

4. Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotáról, valamint Csorvás Város települési környezetvédelmi programjának időszakos áttekintéséről.

Előadó: a Pénzügyi-, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

Környezetvédelmi Program            Tájékoztató

 

5. Előterjesztés az Önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásának tapasztalatairól.

Előadó: Baráth Lajos polgármester

Előterjesztés       Beszámoló     Elemzés

 

6.   Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról.

     Előadó: Baráth Lajos polgármester

 Előterjesztés    Rendelet-tervezet      Mellékletek     Előzetes Hatásvizsgálat

 

7. Egyéb előterjesztések.

 

7-1. Előterjesztés a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022.III. negyedévi gazdálkodásának tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására.

 Beszámoló

 

7-2. Tájékoztató a Gulyás Mihály általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában folyó szakmai munkáról.

Beszámoló

 

7-3. Előterjesztés vízkárelhárítási terv elfogadásáról.

 Előterjesztés     Beszámoló

 

7-4. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról.

Előterjesztés

 

7-5. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások, és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának emelése tárgyában.

Előterjesztés

 

7-6. Előterjesztés a téli fűtőanyag beszerzésére, illetve a lakóingatlan fűtési költségével kapcsolatos közüzemi számla kiegyenlítésére fordítható egyszeri, szociális célú pénzbeli támogatás juttatásról szóló rendelet megalkotásához.

Előterjesztés

 

7-7. Előterjesztés a 2022. évi közmeghallgatás időpontjának kitűzése tárgyában.

Előterjesztés

 

7-8. Előterjesztés a 2022. évi Szent Teréz napi búcsúvásár mutatványos eszközök közterület-használati díjáról.

Előterjesztés

 

7-9. Előterjesztés a szociálisan rászoruló 65 éves és 65 év feletti életkorú csorvási lakosok egyszeri települési támogatásáról szóló rendelet megalkotásához.

Előterjesztés

 

  

8. Bejelentések

 

Csorvás, 2022. szeptember 23.

Baráth Lajos

polgármester

Vissza felülre